Kirjautuminen palveluun

 • Suomi.fi-tunnistus - Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai Finnish Authenticator -sovelluksella. Jos asioit yrityksen puolesta, tarvitset valtuuden.
 • Voit kirjautua myös TE-toimiston myöntämällä Sopimustyönantajan käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnuksella voit ainoastaan luoda, katsella, muokata ja poistaa työpaikkailmoituksen sekä lähettää sähköisen yhteydenottopyynnön TE-toimistoon. Sopimustyönantajan palvelut ovat rajoitettuja. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilö, jolle on

Kaupparekisteriin merkittyjä, yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja:

 • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
 • Isännöitsijä (IS)
 • Päätoiminen isännöitsijä (PIS)
 • Selvitysmies (S)
 • Toimitusjohtaja (TJ)
 • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
 • Varatoimitusjohtaja (VTJ)
 • Yhtiömies (YHM)
 • Hallituksen jäsen osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (J)
 • Hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (PJ)
 • Prokuristi (PR)

Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja:

 • Puheenjohtaja (PJ)
 • Hallituksen jäsen (J) 
Organisaation puolesta asiointi vaatii valtuutuksen.
Kaikilla muilla yrityksen tai yhdistyksen asioita hoitaville henkilöillä pitää olla oman organisaation antamat valtuudet (asiointivaltuus tai edustamisvaltuus) asioiden hoitamiseen.
 
Kunkin asian hoitoon tarvittavat valtuudet voi antaa Suomi.fi Valtuudet-palvelussa.
 
Osa organisaatioista antaa valtuutusoikeuden virkailijavaltuuttamispalvelussa ennen kuin pääse käyttämään omatoimisesti Valtuudet-palvelua.
 
Kun henkilö hoitaa toisen yrityksen asioita, hän tarvitsee valtuutuksen edustamisvaltuutena. Yrityksen tai yhdistyksen vastuuhenkilön tulee antaa edustamisvaltuus myös itselleen, jos hän hoitaa toisen yrityksen asioita asiointipalvelussa.
 
Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi –palvelussa hyödynnettävät valtuusasiat:
 
Asiakategoria: Työ ja työttömyys:
 
Valtuusasian nimi: Työilmoitusten hallinnointi
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi luoda, katsella, muokata ja poistaa työilmoituksen valtuuttajan puolesta.
 
Valtuusasian nimi: Työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hallinnointi
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta luoda, katsella, muokata ja poistaa työkokeiluilmoituksia
sekä palkkatukipaikkoja.
 
Valtuusasian nimi: Palkkatuen hakeminen
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea palkkatukea ja sen maksatusta sekä katsella aikaisempia
hakemuksia ja päätöksiä.
 
Asiakategoria: Talous ja hallinto:
 
Valtuusasian nimi: Osto- ja myyntilaskutuksen hoitaminen
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa osto- ja myyntilaskutuksen, esim. työvoimakoulutus- ja valmennuspalvelujen hankintasopimuslaskutuksen osalta.
 
Jos sinulla on toimielinrooli tai jokin yllä olevista valtuusasioista näet TE-toimiston asiantuntijan avoimeen työpaikkaan tekemät työnhakijaesittelyt Oma asiointi -palvelussa.
 
Yritysneuvonta

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo yrityksen perustajia ja toimivia yrityksiä julkisista yrityspalveluista ja niiden sähköisestä asioinnista, ml. Suomi.fi:n sähköisistä palveluista.
Tietoa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta
Soita: 0295 020 500
Ota yhteyttä yritysneuvontaan