Alan säännöllisellä työajalla tarkoitetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista säännöllistä enimmäistyöaikaa. Jos alalla on käytössä jaksotyöaika, esim. 80 tuntia/2 viikkoa tai 120 tuntia/3 viikkoa, merkitse viikoittaiseksi säännölliseksi enimmäistyöajaksi 40 tuntia.

Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, katsotaan säännölliseksi enimmäistyöajaksi työaikalain mukainen säännöllinen enimmäistyöaika 40 tuntia/viikko.