Med ordinarie arbetstid i branschen avses den ordinarie maximiarbetstid som avtalats i det kollektivavtal som ska tillämpas på anställningsförhållandet i fråga. Om det i branschen tillämpas periodarbetstid, t.ex. 80 timmar/2 veckor eller 120 timmar/3 veckor, ange 40 timmar som ordinarie maximiarbetstid per vecka.

Om det inte finns något kollektivavtal som ska tillämpas, betraktas som ordinarie maximiarbetstid den ordinarie maximiarbetstiden enligt arbetstidslagen, 40 timmar/vecka.