Den sökande försäkrar, att företaget inte är i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd.

Instruktioner kommer senare...