Den sökande försäkrar, att företaget inte är föremål för Europakommissionens beslut om oreglerade återbetalningskrav, där stödet förklarats olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.

Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas lönesubvention antingen som ett stöd enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd eller som de minimis -stöd.

Lönesubvention beviljas inte, och utbetalas inte, om arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet är ett företag i svårigheter enligt den allmänna gruppundantagsförordningens artikel 2, punkt 18, eller om arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet berörs av artikel 1, punkt 4a, nedre stycket om Europakommissionens tidigare beslut gällande oreglerade återbetalningskrav, där stödet förklarats olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.