Kokoaikatyön hakeminen

Työttömyysetuuteen (ansiopäivärahaan, peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen) on työttömyysturvalain edellytyksin oikeus kokoaikatyötä hakevalla työnhakijalla. Tämä ehto koskee lähtökohtaisesti kaikkia työnhakijoita, myös esimerkiksi lomautettuja, lyhennetyllä työviikolla olevia, osa-aikatyötä tekeviä ja sairauslomalla olevia. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalla työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hän ei hae kokoaikatyötä.

Kokoaikatyötä hakevana pidetään työnhakijaa, jonka työnhaun ja mahdollisen työllistymissuunnitelman tavoitteena on työllistyminen kokoaikatyöhön koko työttömyyden tai lomautuksen ajan.

Kokoaikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtävää työtä, jossa työaika on yli 80 % alan kokoaikaisesta työajasta. 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän ilmoittaa, ettei hae kokoaikatyötä. Työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen voi alkaa, kun hän ilmoittaa hakevansa kokoaikatyötä. Tällöin oikeus etuuteen alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhakija teki ilmoituksen kokoaikatyön hakemisesta TE-toimistolle / kokeilualueen kunnalle.

Tarkemmat tiedot ajantasaisesta lainsäädännöstä www.finlex.fi, Työttömyysturvalaki, esim. 1. ja 2. luku.