Olet täällä

Kokoaikatyön hakeminen

Kokoaikatyön hakeminen

Työttömyysetuuteen (ansiopäivärahaan, peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen) on työttömyysturvalain edellytyksin oikeus kokoaikatyötä hakevalla työnhakijalla. Tämä ehto koskee lähtökohtaisesti kaikkia työnhakijoita, myös esimerkiksi lomautettuja, lyhennetyllä työviikolla olevia, osa-aikatyötä tekeviä ja sairauslomalla olevia. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalla työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hän ei hae kokoaikatyötä.

Kokoaikatyötä hakevana pidetään työnhakijaa, jonka työnhaun ja mahdollisen työllistymissuunnitelman tavoitteena on työllistyminen kokoaikatyöhön koko työttömyyden tai lomautuksen ajan.

Kokoaikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtävää työtä, jossa työaika on yli 80 % alan kokoaikaisesta työajasta. 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän ilmoittaa, ettei hae kokoaikatyötä. Työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen voi alkaa, kun hän ilmoittaa hakevansa kokoaikatyötä. Tällöin oikeus etuuteen alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhakija teki ilmoituksen kokoaikatyön hakemisesta TE-toimistolle.

HUOM!

Eduskunta on hyväksynyt Korona-pandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen, jonka perusteella 16.03.-31.07.2020 aikana lomautetun tulee saadakseen työttömyysetuutta olla rekisteröityneenä työnhakijana TE-toimistossa, mutta hänen ei tuona aikana edellytetä hakevan kokoaikatyötä. Mikäli lomautus jatkuu määräaikaisen lainmuutoksen voimassaolon päättymisen jälkeen, lomautetun tulee hakea 01.08.2020 alkaen kokoaikatyötä saadakseen jatkossakin työttömyysetuutta.

Lakimuutoksen nopean valmistelun ja määräaikaisen voimaantulon vuoksi, TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua ei ole ollut mahdollista korjata vastaamaan muuttunutta edellytystä. Verkkopalvelussa kysytään, haetko kokoaikatyötä lomautuksesi aikana. Vastaa tähän kysymykseen aina "Kyllä, haen kokoaikatyötä", vaikka työttömyysturvalaki ei sitä sinulta edellytä saadaksesi työttömyysetuutta. Näin toimimalla nopeutat työttömyysetuusasiasi käsittelyä.

Tarkemmat tiedot ajantasaisesta lainsäädännöstä www.finlex.fi, Työttömyysturvalaki, esim. 1. ja 2. luku.

 

suomi