Kun olet painanut Hae tiedot -painiketta, saat hakutuloksena listan kaikista työttömyysturvatiedoistasi, jotka on tallennettu asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen. Tässä tarkoitettuja työttömyysturvatietojasi ovat TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun tekemät selvityspyynnöt, työvoimapoliittiset lausunnot sekä työvoimakoulutuksen maksatusilmoitukset. Pääset katsomaan myös verkkopalvelun kautta lähettämiäsi selvityksiä (vastauksia selvityspyyntöön).

Työttömyysturvatiedot (nk. Tapahtumat) listataan ikkunalle tekopäivän (nk. Antopäivän) mukaisessa järjestyksessä niin, että tuorein on aina listan ensimmäisenä. Mikäli sinulla ei ole mitään tietoja tietojärjestelmässä, saat ilmoituksen myös siitä.

Antopäivä kertoo sen, milloin ko. tapahtumatieto on järjestelmään tallennettu.

Tapahtuma tarkoittaa tallennettua työttömyysturvatietoa, joka voi olla

  • Lausunto: siihen liittyvä lausuntotekstin alkuosa,
  • Mitätöity lausunto: siihen liittyvä lausuntotekstin alkuosa,
  • Selvityspyyntö: palautuspäivämäärä sekä pyynnön käsittelyn tila TE-toimistossa (Odottaa selvitystä, Odottaa liitteitä, Käsittelyssä, Käsitelty, Lisäselvityspyyntö tehty),
  • Työvoimakoulutuksen aloittamis-, päättämis- tai muu ilmoitus.

Saat tapahtumaan liittyvät yksityiskohtaiset tiedot avatuksi klikkaamalla kyseistä linkkiä.

Tämän ohjeen seuraavissa kappaleissa käsitellään kutakin työttömyysturvatietoa tarkemmin.

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle silloin, kun sen antaminen kuuluu kunnan tehtäviin kuntakokeilusta säädetyn lain mukaan. Myös kunta voi tehdä sinulle tarvittaessa selvityspyynnön. Asiantuntijalausunnot annetaan keskitetysti Uudenmaan TE-toimistosta. Tällaisia lausuntoja ovat muu kuin työsuhteessa tehty työ, työllistyminen yrittäjänä ja omassa työssä, opiskelu, nuorten velvollisuus hakea opiskelupaikkaa työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä sekä työvoimapoliittisesti moitittava menettely.