Olet täällä

Selvityslomakkeet

Selvityspyyntöön voi liittyä pyyntö täyttää selvityslomakkeita. Tällä hetkellä verkkopalvelun kautta voi täyttää opiskeluun ja yritystoimintaan liittyviä selvityslomakkeita.

Selvityslomakkeessa kysytään ne asiat, joilla on merkitystä arvioitaessa opintojesi ja yritystoimintasi vaikutusta oikeuteesi saada työttömyysetuutta. Selvityslomakkeet ovat ns. älykkäitä lomakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilta hakijoilta ei kysytä samoja kysymyksiä, vaan jatkokysymykset riippuvat vastauksista aiempiin kysymyksiin. Selvityslomake voi siten olla lomaketta täyttävän henkilön tilanteesta riippuen erilainen.

Selvityslomakkeen täyttäminen

Jos työ- ja elinkeinotoimisto on pyytänyt selvityspyynnössään Sinua täyttämään selvityslomakkeita, ne näkyvät verkkopalvelussa "Selvitys TE-toimistolle" -ikkunalla "Pyydetyt lomakkeet" -otsikon alla. Pyydettyjä lomakkeita voi olla yksi tai useampi. Pääset täyttämään lomaketta painamalla "Täytä"-painiketta.

Kaikista erillisistä opinnoista täytetään oma lomake. Jos Sinulla on useita yrityksiä, myös jokaisesta yrityksestä täytetään oma lomake. Selvityslomakkeessa suurin osa kysymyksistä on pakollisia. Pakolliset kysymykset on merkitty punaisella tähdellä ( * ). Lomakkeen täyttäminen edellyttää pakollisiin kysymyksiin vastaamista. Lomakkeen lopussa on tilaa vapaamuotoiselle selvitykselle.

Selvityslomakkeen tallentaminen keskeneräisenä tai valmiina, selvityslomakkeen palauttaminen

Halutessasi voit tallentaa lomakkeen keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Keskeneräisen selvityslomakkeen täyttäminen ja palauttaminen on mahdollista kuitenkin enintään selvityksen viimeiseen palautuspäivään saakka. Viimeisen palautuspäivän jälkeen selvityslomakkeen täyttäminen ja selvityspyyntöön vastaaminen verkkopalvelussa ei enää ole mahdollista ja mahdollinen keskeneräisenä tallennettu selvityslomake, jota ei ole lähetetty, häviää palvelusta.

Valmiina tallennettua selvityslomaketta ei voi muuttaa. Valmiina tallennetun selvityslomakkeen voi ainoastaan poistaa, mikäli selvitystä ei vielä ole lähetetty. Valmiina tallennettu selvityslomake palautetaan työ- ja elinkeinotoimistolle lähettämällä selvitys. Selvityslomake ei siten palaudu työ- ja elinkeinotoimistolle pelkästään tallentamalla se valmiina, vaan selvityslomakkeen palauttaminen edellyttää aina myös itse selvityksen lähettämistä. Selvityksen oma vapaamuotoinen selvitysteksti voi kuitenkin olla tarpeeton, jos liität selvitykseesi opiskelua tai yritystoimintaa koskevan selvityslomakkeen.

Jos opiskelet tai Sinulla on tai on ollut yritystoimintaa, mutta työ- ja elinkeinotoimisto ei ole selvityspyynnössään pyytänyt Sinua täyttämään opiskeluun tai yritystoimintaan liittyviä selvityslomakkeita, voit myös itse valita ja täyttää asiaa koskevan sopivan selvityslomakkeen. "Kaikki tarjolla olevat lomakkeet" -painikkeen takaa voit valita haluamasi lomakkeen.

Työttömyysturvajärjestelmässä henkilöä voidaan pitää yrittäjänä myös sillä perusteella, että hän on työskennellyt perheyrityksessä. Tällöin yritystoimintaa koskevan selvityksen antaminen voi olla tarpeellista. Ota tarvittaessa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon tai valtakunnallisiin TE-hallinnon palvelunumeroihin lisäohjeiden saamiseksi.

suomi