Olet täällä

Starttirahan maksatushakemus

Tässä starttirahan maksatus –verkkopalvelussa voit tehdä ja lähettää starttirahan maksatushakemuksen sähköisesti. Maksatushakemuksen tekeminen edellyttää, että tuen hakijalla on voimassa oleva starttirahan myöntöpäätös ajanjaksolla, jolta starttirahaa haetaan maksuun.

Maksatushakemus toimitetaan jälkikäteen KEHA-keskukselle kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Jos tukea ei haeta em. määräajassa, maksatushakemus on vanhentunut eikä tukea makseta ko. maksatusjaksolta. Starttirahan maksamiseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 29 §:ää.


Tutustu myös ohjeeseen:

http://www.keha-keskus.fi/files/1115/3000/0568/Ohje_starttirahamaksatuks...
suomi