Tässä starttirahan maksatus –verkkopalvelussa voit tehdä ja lähettää starttirahan maksatushakemuksen sähköisesti. Maksatushakemuksen tekeminen edellyttää, että tuen hakijalla on voimassa oleva starttirahan myöntöpäätös ajanjaksolla, jolta starttirahaa haetaan maksuun.

Maksatushakemus on toimitettava KEHA-keskukselle jälkikäteen kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Jos tukea ei haeta em. määräajassa, maksatushakemus on vanhentunut eikä tukea makseta ko. maksatusjaksolta. Starttirahan maksamiseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 29 §:ää.

Ensimmäisen maksatushakemuksen liitteeksi pyydetään toimittamaan muutosverokortti etuutta varten (muut verokortit eivät käy starttirahan verotukseen), sekä muut ensimmäiseen maksatushakemukseen tarvittavat liitteet. Tiedot tarvittavaista liitteistä on lueteltu starttirahapäätöksessä.

Viranomainen voi hyödyntää tulorekisterin tietoja maksatushakemuksen käsittelyssä ja kuitata aiheettomasti maksetut tuet seuraavista maksatuksista.

Tuen saaja on maksatushakemuksessa velvollinen ilmoittamaan tukipäätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset KEHA-keksukselle. Muutoksista on ilmoitettava myös Kuntakokeilu-/TE-toimistolle.

 

Tutustu myös ohjeeseen:

http://www.keha-keskus.fi/files/1115/3000/0568/Ohje_starttirahamaksatuk…