Olet täällä

Opiskelu

Opiskelu (muu kuin työvoimakoulutus)

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Sivutoimisella opiskelijalla voi olla oikeus työttömyysetuuteen. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii, pidetäänkö henkilöä pää- vai sivutoimisena opiskelijana.

Työttömyysetuuden maksaminen sivutoimiselle opiskelijalle edellyttää, että henkilö pitää työnhakunsa voimassa myös opintojen ajan. Myös päätoiminen opiskelija voi halutessaan olla edelleen työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, vaikka hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Lisätietoja opiskelun vaikutuksesta työttömyysturvaan saa työ- ja elinkeinotoimistosta.

Ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa tukevat lyhytkestoiset opinnot

Työttömällä työnhakijalla voi olla oikeus muiden edellytysten täyttyessä työttömyysetuuteen, jos ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa tukevat pää- tai sivutoimiset opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Opinnot voisivat olla joko yhdenjaksoisia tai jaksotettuja.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen ajalta henkilölle voidaan maksaa työttömyysetuutta. Työttömyysetuuden saajan on pidettävä työnhakunsa työ- ja elinkeinotoimistossa voimassa koko koulutuksen ajan. Jos aloitat työvoimakoulutuksessa, tiedot koulutukseen osallistumisestasi tallennetaan TE-toimistossa. Lisätietoja työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saa työ- ja elinkeinotoimistosta, työttömyyskassasta ja Kelasta.suomi