Olet täällä

Koulutus

Yleissivistävä koulutus

Tietoja yleissivistävästä koulutuksestasi, siis siitä, oletko suorittanut peruskoulun, lukion tai ylioppilastutkinnon (tai esimerkiksi vastaavan aiemman koulutuksen) tarvitaan muun muassa työttömyysturvaoikeutesi selvittämiseen. Yleissivistävillä opinnoilla tarkoitetaan myös ylioppilaskirjoitusten suorittamista.
 
Opinnot
 
Päivämäärät merkitään muodossa pp.kk.vvvv, kk.vvvv tai pelkkä vvvv. Kaksi vuotta tuoreemmat päivämäärät tulee merkitä täydellisinä pp.kk.vvvv.

Kesken olevilla opinnoilla ja ammatillisia valmiuksia antavan tutkinnon suorittamisella voi olla vaikutusta oikeuteesi saada työttömyysetuutta. Kesken jääneistä ja meneillään olevista opinnoista on aina mainittava.

Tietojärjestelmässä olevat aiemmat tutkinnot ja koulutukset näkyvät tällä sivulla. Muokattavissa ovat ainoastaan rivit, joissa tietojärjestelmässä puuttuu alkamispäivä tai päättymispäivä tai päättymispäivä on kuluva päivä tai tutkinto on kesken. Jos haluat muuttaa muita koulutustietoja tai tarkentaa lähettämiäsi tietoja, ole yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon. Lisää myös puuttuvat sekä meneillään olevat tai keskeytyneet opinnot.

 

suomi