Olet täällä

Yritystoiminta

Yritystoiminta tai oma työ

Ilmoita yritystoiminnasta vain, jos se kestää kaksi viikkoa tai pidempään. Ilmoita alle kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta ainoastaan työttömyysetuutesi maksajalle.

 Jos yritystoimintasi tai työllistyminen omassa työssä kestää yli kaksi viikkoa, ilmoita siitä työ- ja elinkeinotoimistoon joko Oma asiointi henkilöasiakkaalle -palvelukanavan kautta tai henkilökohtaisesti (esim. puhelimitse). Sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen neljän kuukauden ajalta uuden yritystoiminnan aloittamisesta lukien jos olet yritystoimintaa aloittaessasi työtön. Tältä ajalta työ- ja elinkeinotoimisto ei tutki yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta. Saadaksesi työttömyysetuutta Kelalta tai työttömyyskassasta, pidä työnhaku voimassa ja hae kokoaikatyötä koko yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen ajan.

Työ- ja elinkeinotoimisto tarvitsee tiedot yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen alkamisajankohdasta voidakseen antaa työttömyysetuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen ajalta. Tietoja kysytään ilmoittamisen yhteydessä tai työ- ja elinkeinotoimisto ottaa yhteyttä tarvittaessa tarkistaakseen tiedot.

Jos työnhakusi jatkuu neljän kuukauden määräajan jälkeen ja haluat edelleen hakea työttömyysetuutta, työ- ja elinkeinotoimisto tutkii tuolloin, onko yritystoimintasi tai omassa työssä työllistymisesi siitä eteenpäin pää- vai sivutoimista. Työ- ja elinkeinotoimisto ottaa yhteyttä neljän kuukauden määräajan umpeuduttua ja tarkistaa tilanteesi. Jos ilmoitat silloin työ- ja elinkeinotoimistolle, että aiot edelleen pitää työnhakusi voimassa, hakea kokoaikatyötä ja työttömyysetuutta, työ- ja elinkeinotoimisto lähettää sinulle selvityspyynnön ja sinua pyydetään selvittämään yritystoimintasi tilannetta tarkemmin.

Jos sinulla on ollut yritystoimintaa, TE-toimisto tutkii yritystoimintasi tilannetta (mm. toiminnan loppuminen, pää- tai sivutoiminen yrittäjyys). Jos TE-toimisto toteaa sinut päätoimiseksi yrittäjäksi, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Sivutoimisella yrittäjällä voi olla oikeus työttömyysetuuteen.

Työttömyysetuuden maksaminen sivutoimiselle yrittäjälle edellyttää, että henkilö pitää työnhakunsa voimassa myös yritystoiminnan ajan. Myös päätoiminen yrittäjä voi halutessaan olla edelleen työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, vaikka hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Samoja periaatteita sovelletaan omassa työssä työllistyvään henkilöön. Omassa työssä työllistyminen tarkoittaa työllistymistä esimerkiksi omaishoitajana tai taiteilijana.

Lisätietoja yritystoiminnan tai oman työn vaikutuksesta työttömyysturvaan saa työ- ja elinkeinotoimistosta.  


suomi