Olet täällä

Saavutettavuusseloste

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen tavoitteena on taata TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun saavutettavuuden osoitteessa http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja kansallisen lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee TE-palveluiden työnhakijan ja työnantajan omaa asiointia TE-palvelujen sivustolla. Muilta osin TE-palvelut.fi -sivuston saavutettavuusseloste löytyy osoitteessa http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/saavutettavuusseloste/index.html.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Nämä verkkosivustot täyttävät WCAG 2.1 -vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

TE-palveluiden asiointisovellukset on otettu käyttöön ennen 23.9.2018, joten niiden on oltava saavutettavia viimeistään 23.9.2020. Sovelluksien kokonaisvaltainen uusiminen  on käynnissä, jonka vuoksi nykyisiin sovelluksiin tehdään vain saavutettavuuden kannalta välttämättömiä parannuksia. Nykyiset TE-palveluiden Oma asiointi -palvelut korvautuvat uusilla sovelluksilla vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa, koska sivustoon sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  1. Tietojen esitysjärjestys on oikein myös, kun tyylitiedostoja ei ole käytetty (WCAG 1.3.2)
  2. Henkilöasiakkaiden sovellukset AVO Ammatinvalintaohjelma ja Työelämätutka eivät täytä saavutettavuuden kriteerejä. (WCAG 2.1.1)
  3. Osassa sovelluksia on kohtia, joista käyttäjälle selviää vain visuaalisesti, mikä toiminto on kyseessä. (WCAG 1.3.1)
  4. Työnantajan työpaikkailmoitukset, Hakemus työvoimakoulutukseen, Kirjautumistavan valinta työvoimakoulutukseen sekä Selvityspyyntö eivät ole responsiivisia. (WCAG 1.4.10)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä uudistettu saavutettavuusseloste on laadittu 7.12.2020 ja korvaa aiemmat versiot.

Palaute ja yhteystiedot

Mikäli ette saa sovelluksista kaikkea haluamaanne tietoa tai teillä on vaikeuksia käyttää sivustoa, anna palautetta tai pyydä tietoja omasta TE-toimistostasi (Yhteystiedot) tai puhelinpalvelusta 0295 025 500.

TE-palveluiden Oma asiointi -palvelujen saavutettavuuteen liittyvän palautteen voitte lähettää sähköpostilla kirjaamo.keha@ely-keskus.fi. Palautetta antaessanne mainitkaa, että palautteenne koskee TE-palveluiden Oma asiointi -palvelua. Tällöin palautteenne ohjautuu käsiteltäväksi KEHA-keskuksen toiminnan kehittämisyksikköön.

Täytäntöönpanomenettely

Jos ette saa pyytämiänne tietoja tai palautteeseenne ei ole tyydyttävästi vastattu kahden viikon kuluessa, voitte ilmoittaa asiasta saavutettavuutta valvovalle viranomaiselle, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Selvityspyynnön voitte tehdä sivulla https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ tai lähettää sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi.

suomi