Olet täällä

Saavutettavuusseloste

Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii takaamaan TE-palveluiden http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ -sivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja kansallisen lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee työnhakijan ja työnantajan Omaa asiointia TE-palvelujen sivustolla.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Nämä verkkosivustot täyttävät WCAG 2.1-vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.
Koska asiointisovellukset on otettu käyttöön ennen 23.9.2018, niiden on oltava saavutettavia viimeistään 23.9.2020. Sovellukset uudistetaan kokonaan vuoden 2020 aikana, jonka vuoksi nykyisiin sovelluksiin tehdään vain pieniä parannuksia.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa, koska sivustoon sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.
 
1. Sovelluksia ei ole optimoitu ruudunlukuohjelmalla käytettäviksi:
vaatimus 1.3.2 tietojen esitysjärjestys on oikein myös, kun tyylitiedostoja ei ole käytetty,
vaatimus 1.3.3 ohjeet eivät saa perustua pelkkään väriin (esim. pakollinen tieto merkitty punaisella),
vaatimus 2.4.1 lohkojen ohitusmahdollisuus,
vaatimus 2.4.6 otsikot ja nimilaput on kiinnitetty syöttökenttiin.

2. Sivustolla on joitakin otsikoita, linkkejä ja lomakkeen virheilmoituksia, joilla on heikko kontrasti:
vaatimus 1.4.3 riittävä kontrasti.

3. Käyttö ei aina onnistu pelkästään näppäimistöllä:
vaatimus 2.1.1 näppäimistö.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 03.09.2019 ja se on vielä luonnosversio.

Palaute ja yhteystiedot

Mikäli et saa sovelluksista kaikkea haluamaasi tietoa tai sinulla on vaikeuksia käyttää sivustoa, anna palautetta tai pyydä tietoja omasta TE-toimistostasi (Yhteystiedot) tai puhelinpalvelusta 0295 025 500.

Täytäntöönpanomenettely

Jos et saa pyytämiäsi tietoja tai palautteeseesi ei ole tyydyttävästi vastattu kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta saavutettavuutta valvovalle viranomaiselle, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Selvityspyynnön voit tehdä sivulla https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ tai lähettää sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi

suomi