Olet täällä

Työnhaku EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Työnhaku muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Ansio- tai peruspäivärahaa saava henkilö voi hakea työtä kolmen kuukauden ajan toisen EU/ETA-maan alueella menettämättä suomalaista päivärahaansa. Sitä ennen hänen on oltava työttömänä työnhakijana vähintään neljä viikkoa. Työttömyyskassa tai Kela antaa työnhakijaksi toiseen EU/ETA-maahan lähtevälle todistuksen oikeudesta työttömyysturvaan. Lähtemisestä on aina ilmoitettava myös työ- ja elinkeinotoimistolle. Kohdemaassa henkilön on ilmoittauduttava työnhakijaksi paikalliseen työvoimatoimistoon seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän lakkasi olemasta Suomen työmarkkinoiden käytettävissä.

Kun teet ilmoitusta työnhausta EU/ETA-maassa, merkitse alkamispäiväksi lähtöpäivä Suomesta.

Lisätietoja työnhausta muussa EU/ETA-maassa saa työ- ja elinkeinotoimistosta, työttömyyskassasta ja Kelasta. Ks. myös tässä luvussa myöhemmin oleva kohta ”Ulkomaanmatka” . 

suomi