Olet täällä

Liitteet

Oman vapaamuotoisen selvityksesi lisäksi työttömyysturva-asian käsittelemiseksi voi olla tarpeen toimittaa myös muita, esimerkiksi toisen viranomaisen antamia asiakirjoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lääkärinlausunto, jos työsuhteen päättyminen on johtunut terveydellisistä syistä, tai opiskeluun tai yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvät asiakirjat. TE-toimisto yksilöi jo selvityspyynnössä mahdollisimman tarkkaan, mitä asiakirjoja selvityksen lisäksi tarvitaan. Lisäksi voit aina toimittaa myös muita, asian käsittelyn kannalta tarpeelliseksi katsomiasi asiakirjoja.

Kun lähetät selvitystäsi verkkopalvelun kautta, sinun on vastattava kysymykseen ’Toimitatko liitteitä tähän selvitykseen?’.

Vaihtoehto 1: ’Kyllä. Liitän kaikki asiakirjat tähän selvitykseen Liitä asiakirja -toiminnolla ja selvitykseni on valmis käsiteltäväksi.’

  • Valitse tämä, jos haluat toimittaa selvityksen liitteet verkkopalvelun kautta ja sinulla on kaikki liiteasiakirjat. Liitä haluamasi asiakirjat selvitykseen ’Liitä asiakirja’ -toiminnolla. Kun olet lähettänyt selvityksen liitteineen, se on TE-toimistossa valmis käsiteltäväksi. Et voi enää myöhemmin toimittaa liitteitä verkkopalvelun kautta.
  • Jos haluat lähettää liitteet verkkopalvelun kautta, mutta sinulla ei vielä ole kaikkia haluamiasi asiakirjoja, voit tallentaa selvityksesi keskeneräisenä. Näin voit palata myöhemmin täydentämään selvitystäsi ja lisäämään siihen liitteitä. Muista lähettää selvitys viimeistään siinä mainittuun palautuspäivään mennessä.

Vaihtoehto 2: 'Kyllä. Toimitan osan tai kaikki liitteet TE-toimistoon paperilla selvityksen palautuspäivään mennessä.’

  • Valitse tämä vaihtoehto, jos toimitat osan tai kaikki selvitykseesi liittyvät asiakirjat muulla tavoin TE-toimistoon. Muista toimittaa liitteet selvityspyynnössä mainittuun viimeiseen palautuspäivään mennessä. TE-toimisto käsittelee työttömyysturva-asiasi vasta, kun olet toimittanut liitteet. Jos et ilmoituksestasi huolimatta toimita lupaamiasi paperiliitteitä, työttömyysturva-asiasi käsitellään ilman niitä, kun selvityspyynnössä mainittu määräaika selvityksen antamiselle on päättynyt.
  • Muista kertoa TE-toimistolle myös, mikäli toimitat liitepaperit useammassa kuin yhdessä erässä. Jos toimitat vain osan pyydetyistä asiakirjoista, etkä ilmoita toimittavasi enempää asiakirjoja, asia käsitellään toimittamiesi asiakirjojen perusteella, vaikka selvityksen viimeinen palautuspäivä ei vielä olisikaan mennyt.

Vaihtoehto 3: En. Selvitykseni voi käsitellä ilman liitteitä.

  • Valitse tämä vaihtoehto, jos et toimita liitteitä lainkaan. TE-toimisto käsittelee työttömyysturva-asiasi pelkästään lähettämäsi selvityksen perusteella.

Vaihtoehto 4: Olen toimittanut kaikki liitteet jo ennen tämän selvityksen lähettämistä ja selvitykseni on valmis käsiteltäväksi.  

  • Valitse tämä vaihtoehto mikäli olet jo toimittanut etukäteen kaikki selvitykseesi liittyvät asiakirjat TE-toimistoon

 

suomi