Olet täällä

Eläke

Eläke

Vanhuuseläkkeellä oleva henkilö voi halutessaan olla työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Vanhuuseläkkeelle (työ- tai kansaneläkkeelle) jääminen kuitenkin yleensä estää työttömyysetuuden maksamisen. Muustakin kuin täysimääräisestä vanhuuseläkkeestä on aina ilmoitettava etuuden maksajalle. Lisätietoja vanhuuseläkkeen vaikutuksista työttömyysturvaan saa työttömyyskassasta tai Kelasta.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voi halutessaan olla työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Jos henkilö saa täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta, hän ei yleensä voi saada työttömyysetuutta. Työkyvyttömyyden perusteella maksettavasta osittaisestakin etuudesta on aina ilmoitettava työttömyysetuuden maksajalle.  Lisätietoja työkyvyttömyyden vaikutuksista työttömyysturvaan saat työttömyyskassasta tai Kelasta.


suomi