Olet täällä

Sairausloma

Sairausloma

Työkyvytön henkilö voi olla työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Jos henkilö saa sairauspäivärahaa tai muuta täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa korvausta, hän ei yleensä voi saada työttömyysetuutta. Työkyvyttömyyden perusteella maksettavasta osittaisestakin etuudesta on aina ilmoitettava etuuden maksajalle. Sairaalassa tapahtuvasta hoidosta on aina ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että työnhakija sairauslomankin aikana pitää työnhaun voimassa ja hakee ja on valmis vastaanottamaan työkykyään vastaavaa kokoaikatyötä. Osatyökyvyttömyyseläkettä saavan tulee hakea ja olla valmis vastaanottamaan työkykyään vastaavaa osa-aikatyötä. Työnhakijan tulee erikseen ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle, kun on jälleen valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Lisätietoja työkyvyttömyyden vaikutuksista työttömyysturvaan saa työttömyyskassasta tai Kelasta.


suomi