Kun aloitat omais- tai perhehoitajana

Omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairas, vammainen tai erityishoivaa tarvitseva eikä selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Lisätietoja: Laki omaishoidon tuesta 937/2005.

Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa lapsia, nuoria, aikuisia kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai ikäihmisiä omassa kodissaan tai hoidettavan luona. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan usein sijaisvanhemmiksi ja perheitä sijaisperheiksi. Perhehoitaja on tehnyt toimeksiantosopimuksen kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Tähän ryhmään ei lueta perhepäivähoitajia. Lisätietoja: Perhehoitolaki 263/2015.

Kun ilmoitat omais- tai perhehoitajana aloittamisesta, voit edelleen jatkaa työnhakuasi. Jos jatkat työnhakua, sinulla voi olla oikeus muiden edellytysten täyttyessä työttömyysetuuteen neljän kuukauden ajan omais- tai perhehoitajana aloittamisesta. Tältä ajalta TE-toimisto / kokeilualueen kunta ei tutki kuinka paljon hoitotyö työllistää tai arvioi oikeuttasi työttömyysetuuteen.

TE-toimisto / kokeilualueen kunta tarvitsee tiedot omais- tai perhehoitajana aloittamisen ajankohdasta voidakseen antaa työttömyysetuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen omais- tai perhehoitajana toimimisen ajalta. Tietoja kysytään ilmoittamisen yhteydessä tai TE-toimisto / kokeilualueen kunta ottaa yhteyttä tarvittaessa tarkistaakseen tiedot.

Saadaksesi työttömyysetuutta, työnhakusi tulee olla voimassa ja sinun tulee hakea kokoaikatyötä myös omais- tai perhehoitajana toimimisen aikana.

Jos työnhakusi jatkuu neljän kuukauden jälkeen ja haluat hakea edelleen työttömyysetuutta, TE-toimisto / kokeilualueen kunta tutkii tuolloin, kuinka paljon hoitotyö työllistää siitä eteenpäin ja onko sinulla oikeus työttömyysetuuteen. TE-toimisto / kokeilualueen kunta ottaa yhteyttä neljän kuukauden määräajan umpeuduttua ja tarkistaa tilanteesi. Jos ilmoitat silloin TE-toimistolle/ kokeilualueen kunnalle, että aiot edelleen pitää työnhakusi voimassa, hakea kokoaikatyötä ja työttömyysetuutta, TE-toimisto / kokeilualueen kunta lähettää sinulle selvityspyynnön ja sinua pyydetään selvittämään omais- tai perhehoitajana toimista tarkemmin.

Kun ilmoitat omais- tai perhehoitajana toimimisesta, työnhakusi jatkuu vastaanottoilmoituksessa kerrotulla tavalla. Noudata saamiasi ohjeita, jotta työnhakusi on voimassa koko ajan.

Tiedot työnhaustasi ja avoimista tehtävistä voit aina tarkistaa Oma asiointi henkilöasiakkaalle -palvelukanavan etusivulta.

Lisätietoja työttömyysetuudesta ja sen maksamisesta saat TE-toimistosta / kokeilualueen kunnasta ja työttömyysetuutesi maksajalta.