Sivulle on koottu työtarjoukset, joihin TE-toimisto / kokeilualueen kunta odottaa työnhakijan vastausta. Palvelussa ilmoitetaan yhteydenotosta työnantajaan ja työpaikan saamisesta.

TE-palvelujen / kokeilualueen kunnan asiantuntija lähettää työtarjouksia niille asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet hakevansa koko- tai osa-aikatyötä.  Hän on myös arvioinut, että tarjouksia saavalla on sellaista ammattitaitoa ja osaamista, jota työnantaja työntekijältään odottaa.

Sivulle on koottu tarjoukset koulutuksista, joihin asiakkaan odotetaan hakevan.