På sidan finns de arbetserbjudanden som arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun väntar arbetssökandens svar på. Via tjänsten meddelas att man kontaktat arbetsgivaren och om man fått jobbet.

En sakkunnig från arbets- och näringstjänsterna / försöksområdets kommuns skickar arbetserbjudanden till de kunder som har meddelat att de söker heltids- eller deltidsarbete. Den sakkunniga har också bedömt att den som får erbjudanden har sådan yrkesskicklighet och kompetens som arbetsgivaren förväntar sig av en arbetstagare.

På sidan finns erbjudanden om utbildningar som kunden förväntas söka till.