Mottagningsbekräftelse

När du har skickat ett meddelande får du en Pdf-mottagningsbekräftelse om att sändningen lyckats. För att mottagningsbekräftelsen ska kunna visas behöver du programmet Adobe Reader.

I mottagningsmeddelandet berättas om giltighetstiden för din jobbsökning samt ges anvisningar om hur du kan fortsätta uträtta ärenden. Följ instruktionerna du fått i anmälan om mottagande. I mottagningsbekräftelsen syns också de uppgifter du skickat.

Om du vill, kan du spara mottagningsbekräftelsen på din arbetsstation eller skriva ut det. Om mottagningsbekräftelsen inte syns (sidan är svart), kan orsaken vara att inställningarna i din webbläsare hindrar att filer i pdf-format visas. Du kan kontrollera om din sändning lyckades i delen Titta på dina egna uppgifter i denna tjänst. På denna sida för beskådning av egna uppgifter visas en kontakttagning med omnämnandet: ”Kontakten har handlagts” eller ” Kontakten väntar på handläggning.”