I erbjudandet berättas när du senast ska kontakta arbetsgivaren och när du senast ska underrätta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun om att du kontaktat arbetsgivaren och ifall du fått det erbjudna jobbet. Meddela att du kontaktat arbetsgivaren innan tiden går ut också i det fall att du trots att du försökt inte har kunnat nå arbetsgivaren.

Du kan inte svara på erbjudandet i webbtjänsten, om tidsfristen för besvarande har gått ut. Om du har fått en begäran om redogörelse som gäller arbetserbjudandet, svara på begäran. I annat fall kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun antingen genom att ringa eller besöka byrån.

 

1. Se uppgiftsbeskrivning

Kortet innehåller uppgiftsbenämningen för jobbet och en beskrivning av arbetsuppgifterna.

 

2. Kolla tilläggsuppg.

Kortti sisältää muita tietoja työpaikasta: yhteystiedot, osoite, työn alkamis- ja päättymistiedot, työaika, palkka (silloin, kun työantaja on sen ilmoittanut), viimeinen hakupäivä ja ohjeet hakemiselle.

Kortet innehåller andra uppgifter om jobbet: kontaktuppgifter, adress, uppgifter om när arbetet börjar och slutar, arbetstid, lön (när arbetsgivaren har angett lönen), sista ansökningsdag och instruktioner om hur jobbet ska sökas.

 

3. Besvara erbjudandet

Meddela att du kontaktade arbetsgivaren samt lämna uppgifter om valet av arbetstagare.

 

Alternativet Jag kontaktade arbetsgivaren eller skickade ansökan

  • Ange det datum då du kontaktade eller försökte kontakta arbetsgivaren.
  • Välj en mening som beskriver din situation i menyn ”Välj lämpligt alternativ”.
  • Valet av alternativ och datumet är obligatoriska uppgifter.
  • I fältet Tilläggsuppgifter kan du kort berätta om sådant som gäller kontakten eller antagningsprocessen

 

Alternativet Tog inte kontakt

  • Välj detta alternativ, om du inte kontaktade eller ens försökte kontakta arbetsgivaren.
  • Berätta kortfattat om detta i fältet Tilläggsuppgifter, om det behövs. Utgående från ditt svar kan arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun ännu skicka en begäran om redogörelse till dig, där byrån ber om närmare skäl till att du inte kontaktade arbetsgivaren.