Du är här

Kontrollering av uppgifter före sändning

Kontrollera uppgifterna innan meddelandet sänds

På sidan Bekräftelse före sändning ser du en sammanfattning av de val du gjort och de uppgifter du lämnat på de föregående sidorna. Samtidigt ser du också hur länge din jobbsökning är i kraft.

Det är viktigt att du kontrollerar uppgifterna innan du skickar dem. Om du vill ändra uppgifterna, gå tillbaka med knappen Föregående sida. Uppgifterna skickas till arbets- och näringsbyrån med knappen Sänd meddelande. Du får alltid en mottagningsbekräftelse om sändningen lyckas.

Om du efter att du har skickat meddelandet vill ändra eller korrigera ditt meddelande, kontakta TE-telefonservice eller arbets- och näringsbyrån.


Svenska