Elektronisk ansökningsblankett för startpeng (första startpengsperioden)

Startpeng är de minimis-stöd enligt 8 kap. 1 § 2 mom. i (lag 916/2012) och beviljat stöd beaktas kalkylmässigt som de minimis-stöd för den företagsverksamhet som startats med startpeng. Till ett företag kan i regel anvisas de minimis-stöd högst upp till 200 000 euro under det innevarande och de två föregående åren. Ytterligare information om de minimis-stöd via denna länk: http://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod- 

Ange om de minimis-stöd beviljats till dig eller, om du ansöker om startpeng för ett redan grundat företag till exempel i samband med generations- eller ägarskifte, till detta företag under det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren.

 

Elektronisk ansökan om fortsatt startpeng

Startpeng är de minimis-stöd enligt 8 kap. 1 § 2 mom. i (lag 916/2012) och beviljat stöd beaktas kalkylmässigt som de minimis-stöd för den företagsverksamhet som startats med startpeng.

Startpeng är de minimis-stöd och ett företag kan i regel beviljas de minimis-stöd högst upp till 200 000 euro under det innevarande och de två föregående åren. Ange därför om det till dig eller för ditt företag har beviljats de minimis-stöd under det berörda och de två föregående beskattningsåren. Ytterligare information om de minimis-stöd via denna länk: http://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod-