Elektronisk ansökningsblankett för startpeng (första startpengsperioden)

Ange om du får ersättningar, stöd eller förmåner som finns i förteckningen nedan för samma tid som du söker startpeng för. Närmare instruktioner fås hos arbets- och näringsbyrån.

 

Elektronisk ansökan om fortsatt startpeng

Ange om du får förmåner som finns i förteckningen nedan för samma tid som du söker startpeng för. Närmare instruktioner fås hos arbets- och näringsbyrån.