Här kan du berätta om dina språkkunskaper och ikraftvarande tillstånd och behörigheter som du innehar, samt specialkunskaper som du har t.ex. inom ditt yrke. I Annat kunnande-fältet kan du berätta om ditt kunnande om passande alternativ inte hittas.