Avtjänande av Fängelsestraff

En person som avtjänar fängelsestraff kan enligt önskemål stanna kvar som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet. Tilläggsuppgifter om saken ger arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun, arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.