Om du blir permitterad tills vidare eller för viss tid

När du meddelar om att du blivit permitterad tills vidare är din jobbansökan automatiskt i kraft till den sista permitteringsdagen som du meddelat. När du permitteras i flera perioder är din jobbansökan i kraft till den sista permitteringsdagen i den sista perioden som du meddelat.

Du kan även anmäla att en permittering tills vidare fortsätter eller ändras till en permittering för viss tid.

När du meddelar om att en permittering som är i kraft tills vidare börjar, är din jobbansökan fortfarande i kraft på det sätt som anges i anmälan om mottagande. Du ska följa de anvisningar du får för att din jobbansökan ska vara i kraft under hela tiden du är permitterad.

Om du söker arbetslöshetsförmån på basis av de uppgifter du angett

  • får du automatiskt ett arbetskraftspolitiskt utlåtande eller
  • bedömer arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun separat din rätt till arbetslöshetsförmån.

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet skickas även till den som betalar ut din arbetslöshetsförmån.

För att erhålla arbetslöshetsförmån ska din jobbansökan vara i kraft och du ska söka heltidsanställning under hela tiden du är permitterad. I anmälan om mottagande anges hur din jobbansökan är i kraft och ytterligare anvisningar.

Om du efter permitteringen fortfarande vill vara arbetssökande eller om din status ändras, ska du meddela om detta antingen innan permitteringen upphör eller om din jobbansökan har hunnit upphöra genom att inleda en ny jobbansökan.

Du kan alltid kontrollera uppgifterna i din jobbansökan och lediga arbetsplatser på servicekanalen E-tjänster.