Ansök om startpeng-nättjänst

Ansökningar som gäller startpeng förflyttas över till regionförvaltningens AN-tjänster den 2.5.2022. Kunder förflyttas automatiskt till servicen via Mina e-tjänster som är riktad för personkunder. Myndighetshandläggningen av startpengen sker i YA-systemet.