Arbetserbjudanden som vi väntar ditt svar på

Svara på de arbetserbjudanden du fått. I arbetserbjudandet berättas när du senast ska kontakta arbetsgivaren. I erbjudandet anges också det datum då du senast ska underrätta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun om att du kontaktat arbetsgivaren och ifall du fått det erbjudna jobbet.

Under en session kan du svara på flera arbetserbjudanden. Svara på ett erbjudande åt gången. Tjänsten styr dig i att svara och gå vidare i tjänsten.

Om tiden för att skicka svar har gått ut, kan du inte längre svara på erbjudandet på webben.  Berätta om du fått jobbet genom att ringa eller besöka arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet.

Om du redan fått en begäran om redogörelse i fråga om arbetserbjudandet från arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun, svara på begäran på webben (Mina e-tjänster, Utkomstskydd för arbetslösa). 

Om du anser att det erbjudna arbetet inte är lämpligt för dig, kontakta genast arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun för att reda ut saken, antingen genom att ringa eller besöka byrån.

 

Utbildningserbjudanden som du kan söka

På sidan finns erbjudanden om de utbildningar som vi önskar att du ska söka till antingen senast den sista ansökningsdagen eller omedelbart, när den sista ansökningsdagen inte fastställts (non-stop, kontinuerlig ansökan). 

Ansökan till utbildning görs via länken till utbildningsansökan på första sidan för Mina e-tjänster (se Mina e-tjänster, ”Öppet ärende eller öppen uppgift”).

Om du är förhindrad att söka till utbildningen eller om du anser att den erbjudna utbildningen inte är lämplig för dig, kontakta genast arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun för att reda ut saken, antingen genom att ringa eller besöka arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet.

Utbildningserbjudandena syns i denna tjänst tills uppgift om att du sökt eller låtit bli att söka till utbildningen har lagrats i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.