Du kan jämföra Arbetslivsradarbedömningar som du sparat vid olika tidpunkter. Välj de Arbetslivsradarbedömningar som tas med i jämförelsen från listan. Genom att klicka på pilknappen får du fram dina kommentarer till Arbetslivsradarn i fråga och andra faktorer som inverkar på att man hittar arbete eller utbildning, om du skrivit sådana.