Du är här

Servicebeskrivning

Tjänsten "Egna utkomstskyddsuppgifter" är en del av arbets- och näringsbyråns elektroniska kundservice. Med hjälp av denna tjänst kan Du titta på de uppgifter om utkomstskydd för arbetslösa som finns om Dig i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem och ge en redogörelse, om det har begärts av Dig, i syfte att utreda Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Målet med tjänsten är att underlätta och snabba upp behandlingen av utkomstskyddsärenden för arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och att öka öppenheten i kundbetjäningen. Det är möjligt att titta på egna utkomstskyddsskeenden även om Du inte längre är kund vid arbets- och näringsbyrån.

De utkomstskyddsuppgifter som syns i tjänsten är begäran om redogörelse som arbets- och näringsbyrån lämnat, arbetskraftspolitiska utlåtanden samt meddelande om betalning av arbetskraftsutbildning.

Det går att besvara en begäran om redogörelse genom denna tjänst fram till den sista inlämningsdagen som anges på begäran. När redogörelsen lämnats, kan Du genom tjänsten följa hur behandlingen av Ditt utkomstskyddsärende framskrider. 

Tjänsten förutsätter stark autentisering (med chipförsett identitetskort eller nätbankens användarkoder), eftersom den är ansluten med arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem - samma system som tjänstemännen vid arbets- och näringsbyrån använder. På arbets- och näringsbyrån används mycket kodsystem, förkortningar och administrativa begrepp vid lagringen av personuppgifter. Dessa kan kännas främmade i en nättjänst. Ytterligare information om dessa fås via telefonrådgivningen i frågor som berör utkomstskyddet för arbetslösa, om denna anvisning inte ger tillräcklig information.

Bestämmelser om arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem finns i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (912/2012). Registerbeskrivningen för nättjänsten finns i slutet av denna anvisning.

Svenska