Via Jobbmarknaden kommer man till AN-tjänsternas Mina e-tjänster för personkunden, vilket är en samlingssida för personkundens webbservice. Arbets- och näringsministeriet står för tjänsten. Mina e-tjänster samlar ihop kundens aktuella ärenden och utformas enligt situationen, vilket gör det lättare för personen att uträtta ärenden. Mina e-tjänster förnyas och i uträttandet av ärenden övergår man gradvis till att använda Jobbmarknadens förnyade e-tjänster.

Personkundens information sparas i kundinformationshelheten som används i offentlig arbetskrafts- och företagsservice i regel tills det har gått fyra år sedan kundrelationen upphörde.

I Mina e-tjänster syns uppgifterna i regel i sex månader. Däremot syns en del av uppgifterna, t.ex. uppgifter om utkomstskydd för arbetslösa och kontaktuppgifter, ända tills uppgifterna rederas ur arbets- och näringstjänsternas kundinformationshelheten.

Tjänsten kan användas med stark autentisering (nätbankskoder och chipförsett identitetskort). Vid stark autentisering får man bara använda egna personliga koder.  Mer information om autentisering finns på ingångssidan till Tunnistus.fi (användningsvillkor), som öppnar sig när du övergår till en sida som kräver autentisering.

Uppgifter som sparats i samband med e-tjänster lagras under kodinnehavarens namn och personbeteckning i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning. Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och den lagstiftning som gäller verksamheten vid de nämnda förvaltningsområdena. Tjänsten tar hand om ditt integritetsskydd i behandlingen av dina personuppgifter.

Kom ihåg att logga ut genom ”Utloggning” när du slutar använda tjänsten, för att kontakten till dina uppgifter i datasystemet inte ska förbli öppen för eventuell användning av utomstående.

Stäng alltid webbläsaren och alla webbläsarfönster om du använder Internet på en dator i sambruk, för att vara säker på att din autentiseringssession inte ska förbli i kraft. Töm också webbläsarens cacheminne.