Det nuvarande yrket i samband med registreringen som arbetssökande

I arbetsförmedlingen används den internationella yrkesklassificeringen ISCO (International Standard Classification of Occupations). I webb- och ärendetjänsterna syns endast yrkesområden som har ISCO klassificering. Yrkena i yrkesklassificeringen har egna koder som kan användas i olika sökprocesser. Samma yrkesklassificering används också då lediga arbetsplatser grupperas enligt yrke.

Om du har varit arbetssökande tidigare, syns yrket som har sparats i datasystemet i nuvarande arbete fältet. Yrket kan ändras i rullgardinsmenyn.

Du kan också mata in text i fältet, då visarullgardinsmenyn förslag efter den inmatade texten. Du kan endast välja ett alternativ från listan. Uppgifterna kan ännu preciseras i samband med personligt besök.
 
 
Arbetserfarenhet

Du kan skriva om dina jobb i tabellen. Om du har varit företagare, arbetat i ett familjeföretag eller varit sysselsatt i s.k. eget arbete, välj rätt alternativ i punkten ”Arbetets typ”. Med sysselsättning i eget arbete avses att man arbetat på annat sätt än i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller som företagare, till exempel i uppdragsförhållande utan att grunda företag eller som närståendevårdare.

Om du har varit en utstationerad arbetstagare från ett EU- eller EES-land eller Schweiz, välj i punkten ”Arbetets typ” alternativ ”Arbete i Finland el. annat EU/EES-land el. Schweiz”.

Datumen antecknas enligt följande: dd.mm.åååå eller endast åååå. Datum som är nyare än 2 år ska anges som fullständiga dd.mm.åååå. 
 
I början av tabellen syns dina tidigare uppgifter i datasystemet. Om du vill ändra på eller precisera dessa, kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun. Med Redigera-knappen kan du endast uppdatera raderna om arbetshistoria som har bristfälliga uppgifter.