IBAN-kontonumret (International Bank Account Number) avser ett kontonummer i internationellt format. I fältet kan mata in det finska IBAN-kontonumret med 18 tecken. Vid behov kan du ändra ditt gamla finländska bankkontonummer till IBAN-form på din banks webbplats.