”Annan förändring” avslutar jobbansökan

Välj ”Annan förändring” om du vill avsluta jobbansökan utan att anmäla orsak eller orsaken till att jobbansökan avslutas är någon annan än de orsaker som kan väljas i förändringsmenyn.