Bara i ansökan om fortsatt startpeng

En redogörelse för hur företagsverksamheten har kommit i gång under startpengsperioden

Du kan bifoga bilagor med Bifoga dokument -funktionen. Observera, att bilagorna bör vara fullständiga vid avsändning av ansökan. Ansökan kan inte kompletteras i den elektroniska tjänsten efter att den har skickats iväg. Om du fortfarande saknar dokument, kan du spara en ofullbordad ansökan för att komplettera den senare.

Bilagor som behövs

  • En resultaträkning som bokföraren har verifierat
  • Diskutera i förväg med arbets- och näringsbyrån vilka andra bilagor som behövs