I förteckningen med utbetalningsansökningar visas de tidigare elektroniska utbetalningsansökningar (skickade, halvfärdiga och returnerad). Om inga tidigare utbetalningsansökningar finss visas texten: ”Inga ansökningar hänför sig till startpengsbeslutet. Gör en ny ansökan genom knappen ovan.

Då förteckningen visartidigare utbetalningsansökningar kan de betrakta varje ansökan med knappen Visa i slutet av raden. Gamla ansökningar visas i pdf-format. Om du har en webbläsare där den valda utbetalningsansökningen inte visas kan du betrakta ansökningen genom att ladda ner den i PDF-format under punkten "Ansökningsblanketten nedan i PDF-format. Om det inte syns du kan ladda ner PDF-dokumentet här.” 

Du kan kopiera utbetalningsansökningen till en ny ansökan med knappen Kopiera. Uppdatera de uppgifter som behövs på ansökan.

Du kan fortsätta med redigera en halvfärdig utbetalningsansökan med knappen Redigera eller ta bort ansökan med knappen Ta bort.

Med knappen inkomstuppgifter visas eventuella inkomst- och förmånuppgifter vid söktidpunkten som anmälts till inkomstregistrter under den sökta perioden. Informationen visas i PDF-forman.

Knappen Utbetalningens inkomstuppgifter visar utbetalningstidpunktens inkomst- och förmånuppgifter i PDF-format. Kanppen är grå om ansökan är ofullständig.