Du är här

Ansökan om utbetalning av startpeng

I denna webbtjänst för utbetalning av startpeng kan du göra och skicka ansökan om utbetalning av startpeng elektroniskt. För att utbetalningsansökan ska kunna göras, förutsätts att stödsökanden har ett gällande beslut om beviljande av startpeng för den tidsperiod startpeng söks för utbetalning.

Utbetalningsansökan lämnas i efterskott till NTM-centralen inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut. Om stöd inte söks inom denna tidsfrist, preskriberas utbetalningsansökan och stöd betalas inte för utbetalningsperioden i fråga. På utbetalning av startpeng tillämpas 29 § i statsunderstödslagen (688/2001).

http://www.keha-keskus.fi/files/5615/3000/1086/ohje_starttirahamaksatuks...

Svenska