I webbtjänsten för utbetalning av startpeng kan du göra och skicka utbetalningsansökan för startpeng elektroniskt. För att kunna göra utbetalningsansökan förutsätts att stödsökanden har ett giltigt beslut om beviljande av startpeng för den period som utbetalningansökan gäller.

Utbetalningsansökan ska lämnas in hos UF-centret i efterhand inom två månader efter att utbetalningsperioden gått ut. Om subventionen inte ansöks inom utsatt tid, är utbetalningsansökan föråldrad och subventionen kan inte utbetalas för utbetalningsperioden i fråga. I utbetalning av startpeng tillämpas 29 § i statsunderstödslagen (688/2001).

Som bilaga till den första utbetalningsansökan ber vi dig skicka ett ändringsskattekort för förmånen (andra skattekort duger inte för beskattningen av startpengen) samt andra bilagor som behövs till den första utbetalningsansökan. Information om vilka bilagor som behövs finns i beslutet om startpeng.

Myndigheten utnyttjar uppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av utbetalningsansökan och kan kvittera stöd om betalats utan grunder från nästa utbetalningar.

Stödmottagaren är skyldig att i utbetalningsansökan anmäla ändringar som inträffat efter stödbeslutet. Ändringarna ska även meddelas till Kommunförsöket/TE-byrån.

 Bekanta dig även med anvisningen:

 http://www.keha-keskus.fi/files/5615/3000/1086/ohje_starttirahamaksatuksen_hakemiseen_20180626_RU.pdf