Börja göra en ny utbetalningsansökan antingen genom att klicka på Gör en ny utbetalningsansökan eller genom att kopiera en tidigare ansökan. Fyll i eller uppdatera de uppgifter som behövs i ansökan (de med röd asterisk är obligatoriska) och skicka ansökan med knappen Skicka nere på sidan. Mottagningsbekräftelsen och koden för en inskickad ansökan visas uppe på den inskickade utbetalningsansökan.

Du kan spara ansökan som halvfärdig med knappen Spara och senare fortsätta fylla i ansökan med knappen Redigera.