Du är här

Läroavtalsutbildning

Om du påbörjar läroavtalsutbildning

Meddela om att påbörjar läroavtalsutbildning.

Ett anställningsförhållande som ingåtts för läroavtalstiden kan vara antingen på heltid eller deltid. Med heltidsarbete avses arbete, där arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. En person som utför heltidsarbete i ett anställningsförhållande har inte rätt till arbetslöshetsförmån. Om du inleder läroavtalsutbildning, för vilken tid det ingåtts ett anställningsförhållande på deltid, kantakta då TE-byrån.

Mer information om hur läroavtal påverkar arbetslöshetsförmånen ges av arbets- och näringsbyrån, arbetslöshetskassan eller FPA.

 

 

 

 

 

 

Svenska