Om du påbörjar läroavtalsutbildning

 

Meddela om att påbörjar läroavtalsutbildning.

 

Ett anställningsförhållande som ingåtts för läroavtalstiden kan vara antingen på heltid eller deltid. Med heltidsarbete avses arbete, där arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. En person som utför heltidsarbete i ett anställningsförhållande har inte rätt till arbetslöshetsförmån. Om du inleder läroavtalsutbildning, för vilken tid det ingåtts ett anställningsförhållande på deltid, kontakta då arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun.

Mer information om hur läroavtal påverkar arbetslöshetsförmånen ges av arbets- och näringsbyrån/ försöksområdets kommun, arbetslöshetskassan eller FPA.