I tjänsten Arbetslivsradar kan du bedöma vilka faktorer som bidrar till att man hittar arbete eller utbildning. Du kan diskutera den bedömning du gjort hos arbets- och näringstjänsterna och med oss fundera på vad som bäst hjälper dig att gå vidare i din situation.