Om du vill att utbetalningen av arbetslöshetsförmån avbryts tillfälligt under tiden för frivilliga studier

Anmäl om du vill tillfälligt avbryta utbetalningen av arbetslöshetsförmån under tiden för frivilliga studier. Anmäl endast längre avbrott, som beror till exempel på insjuknande eller familjeledighet. Orsaken till avbrottet kan inte vara lovperioder vid läroinrättningar.

Vanligtvis anses den arbetssökande vara studerande på heltid även då studierna avbrutits. Av denna anledning har inte den arbetssökande på basis av arbetslöshet rätt till arbetslöshetsförmån under tiden för avbrottet.

Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun bedömer om orsaken till avbrottet är giltig och ger vid behov ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om det till den som betalar ut din arbetslöshetsförmån.