Du är här

Egen information

Adressuppgifter uppdateras inte automatiskt i TE-byråns kundinformationssystem. Du ska själv meddela om dina ändrade adress- eller övriga kontaktuppgifter. Om du beviljats spärrmarkering av magistraten och önskar att den tas i bruk i arbets- och näringstjänsternas kundinformationssystem, kontakta TE-byrån. Ytterligare info om spärrmarkering på magistratens webbplats.

Då du loggar in i tjänsten Mina e-tjänster, dirigeras du till sidan Egen information för att kontrollera/uppdatera dina kontaktuppgifter, ifall de inte har kontrollerats/uppdaterats under de senaste 30 dagarna.

 

 

 

 

 

Svenska