Du är här

Fortsättning av jobbsökning

Allmänt om jobbsökningens giltighet

Ett villkor för att få arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd är att personen registrerat sig vid arbets- och näringsbyrån för att söka heltidsarbete. Jobbsökningen ska hållas i kraft under hela arbetslösheten. Om arbetssökanden meddelat att han eller hon inte söker heltidsarbete, ska arbetssökanden särskilt meddela när han eller hon åter är beredd att söka och ta emot heltidsarbete. Rätten till arbetslöshetsförmån börjar då från den angivna dagen.

Jobbsökningen upphör att gälla bl.a. om arbetssökanden själv meddelar, att han eller hon inte längre vill ha sin jobbsökning i kraft eller om arbetssökanden inte anlitar service hos arbets- och näringsbyrån inom den tid som utsatts av byrån och på det sätt som förutsätts av byrån. Om jobbsökningen avbryts, förlorar personen sin rätt till arbetslöshetsförmånen under den period som jobbsökningen inte varit i kraft. Jobbsökningen fås i regel i kraft på nytt genom att man anmäler sig som arbetssökande till exempel via webbtjänsten.

Svenska