Ersättning per dag avser den beviljande startpengens belopp per dag. Startpengens belopp är det samma som arbetsmarknadsstödet som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Informationen avpeglas på utbetalningsansökan från det beslut on startpeng som finns i TE-byråns datasystem.