Du har möjlighet att titta på utbildningserbjudandet i webbtjänsten till dess att uppgiften om ansökan har lagrats i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem (fram till den utsatta tiden för har sökt/har inte sökt). I denna tjänst kan du inte svara på utbildningserbjudandet, men vi önskar att du söker till den erbjudna utbildningen genom utbildningsansökan, till vilken det finns en länk på första sidan för Mina e-tjänster (se ”Öppet ärende eller öppen uppgift” på första sidan för Mina e-tjänster ).


1. Se utbildningsbeskrivning

Kortet innehåller uppgifter om utbildningens mål, till exempel i form av läroplan.

 

2. Kolla tilläggsuppg

Kortet innehåller närmare information om utbildningen, bl.a. utbildningstidpunkten, uppgifter om utbildaren och sista ansökningsdagen.