I början av ditt jobbsökande fick du berätta om vilken typ av arbete du söker, vilken kompetens du besitter eller vilken kompetens du kanske saknar. Baserat på den information du har angett och den plan vi tillsammans har upprättat skickar vi erbjudanden om lediga tjänster och/eller utbildningar till dig.

Om du får ett jobberbjudande: Berätta, fick du jobbet som erbjöds. Om du får erbjudande om utbildning: Sök den inom ansökningstiden. Om du vägrar ta ett jobb som erbjuds eller söka en utbildning utan att ha ett giltigt skäl kan leda att du blir av med din arbetslöshetsersättning under en viss tid.