Du är här

Utlandsresa

Utlandsresa

Utlandsresa är inget hinder för att få arbetslöshetsförmån. TE-byrån följer inte upp antalet utlandsresor som arbetslösa arbetssökande gör eller utlandsresornas längd och TE-byrån behöver inte underrättas om en resa eller tidpunkten för resan i förväg.

För att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas under tiden för en utlandsresa, krävs att personen även under resan står till arbetsmarknadens förfogande, bl.a. håller sin jobbsökning i kraft, söker heltidsarbete och är beredd att ta emot erbjudet arbete och delta i service som TE-byrån ordnar. En utlandsresa är inte någon giltig orsak att vägra ta emot arbete eller delta i service eller avbryta servicen.

Den arbetssökande ansvarar för att han eller hon kan nås på den adress som han eller hon meddelat till TE-byrån. Den arbetssökande kan till TE-byrån meddela en adress för den tid utlandsresan varar, dit arbetserbjudanden och andra kontakttagningar från TE-byrån skickas.

Mer information om utlandsresors inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa fås hos arbets- och näringsbyrån.


Svenska