Applikationen räknar automatiskt stödbeloppet i euro för utbetalningsperioden (=antalet dagar som ersätts *euro/dag).